Program je namenjen usposabljanju udeležencev za samostojno opravljanje del, ki so povezana z obračunavanjem stroškov dela redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev, ne glede na njihov status. Udeleženci bodo v okviru izobraževanja pridobili znanje na področju:

-       delovnopravne zakonodaje in predpisov,

-       najpomembnejših internih aktov, ki so vezani na zaposlene,

-       obračuna plač in drugih prihodkov zaposlenih in drugih oblik dela, z vsemi posebnostmi, ki se pri tem lahko pojavljajo in

-       evidentiranja stroškov dela v poslovne knjige.

Poudarek pri usposabljanju je na praktičnem znanju pri obračunu plač v smislu tehnike obračuna plače, da udeleženec izobraževanje zna sam, v svojem informacijskem programu, nastaviti ustrezne parametre, ki bodo omogočili pravilen izračun stroškov dela in honorarjev. Prav tako je pri pravno formalnem področju najpomembnejši praktični vidik njegove uporabe za namene obračunavanja stroškov dela in honorarjev.

Namen predmeta je, da študentje spoznajo celoten obračun plač in drugih prihodkov iz naslova dela. Študent bo znal pripraviti obračun plač z vsemi posebnostmi, ki se pri tem lahko pojavljajo. Sam obračun bo znal tudi evidentirati v poslovne knjige in poročati o izplačanih plačah. Poudarek je na praktičnem znanju pri obračunu plač v smislu tehnike obračuna plače, da zna potem sam v svojem informacijskem programu nastaviti ustrezne parametre, ki bodo dale tak izračun, kot ga pričakuje.

Namen predmeta je, da študentje spoznajo širši  okvir zakonov in drugih predpisov, ki  jih je neobhodno potrebno poznati, za pravilno izvajanje zaposlovanje, sklepanja pogodb o zaposlitvi in drugih pogodb, pravilno obračunavanje plač  in drugih prejemkov  fizičnih oseb, v gospodarskih družbah. Poznavanje  institutov, ki ji določajo Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o matični evidenci, Zakon o arhivskem dokumentiranju, Zakon o davčnem postopku   in drugi zakoni  in podzakonski  predpisi iz področja socialnega  zavarovanje, bodo študentu omogočile, da  bo le ta  znal sodelovati pri pripravi aktov  v podjetju, ki so potrebni v kadrovski službi in pri obračunu  izplačil zaposlenim  in drugim fizičnim osebam. Poudarek je na pridobivanju  praktičnega znanja z osnovami  teorije  in  uporabe določil posameznih predpisov, predvsem  zakona  delovnih razmerjih in strokovnih pravil, ki jih je potrebno spoštovati na področju zaposlovanja, obračuna prejemkov in poročanja pristojnim  institucijam.

Namen predmeta je, da študentje spoznajo širši  okvir zakonov in drugih predpisov, ki  jih je neobhodno potrebno poznati, za pravilno izvajanje zaposlovanje, sklepanja pogodb o zaposlitvi in drugih pogodb, pravilno obračunavanje plač  in drugih prejemkov  fizičnih oseb, v gospodarskih družbah. Poznavanje  institutov, ki ji določajo Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o matični evidenci, Zakon o arhivskem dokumentiranju, Zakon o davčnem postopku   in drugi zakoni  in podzakonski  predpisi iz področja socialnega  zavarovanje, bodo študentu omogočile, da  bo le ta  znal sodelovati pri pripravi aktov  v podjetju, ki so potrebni v kadrovski službi in pri obračunu  izplačil zaposlenim  in drugim fizičnim osebam. Poudarek je na pridobivanju  praktičnega znanja z osnovami  teorije  in  uporabe določil posameznih predpisov, predvsem  zakona  delovnih razmerjih in strokovnih pravil, ki jih je potrebno spoštovati na področju zaposlovanja, obračuna prejemkov in poročanja pristojnim  institucijam.

Namen predmeta je, da študentje spoznajo celoten obračun plač in drugih prihodkov iz naslova dela. Študent bo znal pripraviti obračun plač z vsemi posebnostmi, ki se pri tem lahko pojavljajo. Sam obračun bo znal tudi evidentirati v poslovne knjige in poročati o izplačanih plačah. Poudarek je na praktičnem znanju pri obračunu plač v smislu tehnike obračuna plače, da zna potem sam v svojem informacijskem programu nastaviti ustrezne parametre, ki bodo dale tak izračun, kot ga pričakuje.

Namen predmeta je, da študentje spoznajo celoten obračun plač in drugih prihodkov iz naslova dela. Študent bo znal pripraviti obračun plač z vsemi posebnostmi, ki se pri tem lahko pojavljajo. Sam obračun bo znal tudi evidentirati v poslovne knjige in poročati o izplačanih plačah. Poudarek je na praktičnem znanju pri obračunu plač v smislu tehnike obračuna plače, da zna potem sam v svojem informacijskem programu nastaviti ustrezne parametre, ki bodo dale tak izračun, kot ga pričakuje.

Namen predmeta je, da študentje spoznajo širši  okvir zakonov in drugih predpisov, ki  jih je neobhodno potrebno poznati, za pravilno izvajanje zaposlovanje, sklepanja pogodb o zaposlitvi in drugih pogodb, pravilno obračunavanje plač  in drugih prejemkov  fizičnih oseb, v gospodarskih družbah. Poznavanje  institutov, ki ji določajo Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o matični evidenci, Zakon o arhivskem dokumentiranju, Zakon o davčnem postopku   in drugi zakoni  in podzakonski  predpisi iz področja socialnega  zavarovanje, bodo študentu omogočile, da  bo le ta  znal sodelovati pri pripravi aktov  v podjetju, ki so potrebni v kadrovski službi in pri obračunu  izplačil zaposlenim  in drugim fizičnim osebam. Poudarek je na pridobivanju  praktičnega znanja z osnovami  teorije  in  uporabe določil posameznih predpisov, predvsem  zakona  delovnih razmerjih in strokovnih pravil, ki jih je potrebno spoštovati na področju zaposlovanja, obračuna prejemkov in poročanja pristojnim  institucijam.

Namen predmeta je, da študentje spoznajo širši  okvir zakonov in drugih predpisov, ki  jih je neobhodno potrebno poznati, za pravilno izvajanje zaposlovanje, sklepanja pogodb o zaposlitvi in drugih pogodb, pravilno obračunavanje plač  in drugih prejemkov  fizičnih oseb, v gospodarskih družbah. Poznavanje  institutov, ki ji določajo Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o matični evidenci, Zakon o arhivskem dokumentiranju, Zakon o davčnem postopku   in drugi zakoni  in podzakonski  predpisi iz področja socialnega  zavarovanje, bodo študentu omogočile, da  bo le ta  znal sodelovati pri pripravi aktov  v podjetju, ki so potrebni v kadrovski službi in pri obračunu  izplačil zaposlenim  in drugim fizičnim osebam. Poudarek je na pridobivanju  praktičnega znanja z osnovami  teorije  in  uporabe določil posameznih predpisov, predvsem  zakona  delovnih razmerjih in strokovnih pravil, ki jih je potrebno spoštovati na področju zaposlovanja, obračuna prejemkov in poročanja pristojnim  institucijam.

Namen predmeta je, da študentje spoznajo celoten obračun plač in drugih prihodkov iz naslova dela. Študent bo znal pripraviti obračun plač z vsemi posebnostmi, ki se pri tem lahko pojavljajo. Sam obračun bo znal tudi evidentirati v poslovne knjige in poročati o izplačanih plačah. Poudarek je na praktičnem znanju pri obračunu plač v smislu tehnike obračuna plače, da zna potem sam v svojem informacijskem programu nastaviti ustrezne parametre, ki bodo dale tak izračun, kot ga pričakuje.